Devil's Trail Schier

De Devil's trail is een aanraderrr! Wil je ook eens heerlijk door de natuur rennen? Dan kan dat heel mooi op Schiermonnikoog. Vorig jaar was daar de 1e editie met Peter P. Henry (en Jasper) en Elvira. Dit jaar waren we met een 5-tal lopers (Peter P., Joyce, Karel, Henry en Jasper). De route was voor dit jaar wel wat aangepast, langer en zwaarder. In 2017 was de route maximaal 24,5km dit jaar maar liefst 31,5km! Peter waagde zich opnieuw aan deze langste afstand. Henry en zoon Jasper deden deze afstand in estafettevorm. Waar Henry dacht dat hij maximaal 14km zou lopen werd dit uiteindelijk 16km. Een persoonlijk afstandsrecord in een zwaar stuk met vele heuvels en zachte ondergrond. Karel begon rustig en schoof steeds wat verder naar voren, zodoende ging hij de niet geheel fitte Joyce voorbij in deze "wedstrijd". De tijden staan weer bij de uitslagen.

Impressie: https://devilstrail.nl/fotos/

25 november Etentje

- Het jaarlijkse etentje staat gepland op zondag 25 november om 18.30!! uur bij Taste and Flavor.

- 17 december laatste training 2018.

- 1 januari Nieuwjaarstraining om 12.00 uur, in het Noorderplantsoen, voor wie maar mee wil doen.

- 7 januari start 1e module 2019.

Martinimarathon

 

Vrijdag 21 september doen we met 2 teams mee aan de martinimarathon.Een ieder die wil kunnen de teams aanmoedigen vanaf 17.30 uur bij de atletiekbaan in het stadspark. Voor team 1 lopen Eva (12,195km), Ingrid, Jaap en Karel. Voor team 2 lopen Margreet (12,195km), Olaf, Erika (geleend van Bedum), Oane. Samen lopen ze de afstand van 42.195km, de marathon. Een marathon op de baan. Met op elke 400 meter een verzorgingspost, met om de 400 meter de tijdregistratie hoe lang je over je laatste 400 meter hebt gedaan, waar je favoriete muziek wordt gedraaid, waar heb je dat? De kantine is open, leuk als je even kunt komen kijken.


 

Privacy AVG

I.v.m. de vernieuwde wet en regelgeving AVG, zal ik ook hier gehoor aan geven.

Petersport hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Petersport persoonsgegevens verwerkt van "leden", wedstrijddeelnemers, en andere personen waarmee Petersport een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie. 
 
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Peterport zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Peterport.
 
In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.  
1.1. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Petersport je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Petersport uitvoert, verzamelt en verwerkt Petersport persoonsgegevens van de relatie: 
1. Wanneer de relatie lid van Petersport is/wordt: Voor het verwerken van de contributie.  Voor het informeren over afgelastingen, wijzigingen.  Voor het versturen van, aankondigen van evenementen, extra trainingen.
2. Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van Petersport:  Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je "lid" wordt of ervan afziet.  
3. Wanneer de relatie meedoet aan een wedstrijd wel of niet voor Petersport:  We de uitslagen publiceren op de site www.petersport.nl
4. Wanneer de relatie contact opneemt met Petersport via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:  Voor het onderhouden van het contact. 
 
De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door Petersport die dat nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: Het mogen publiceren van namen en foto's op de site www.petersport.nl.  
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Petersport wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren. 

1.2. Administratie: Petersport  voert een administratie, hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren. 
1.3. E-mail/app: Petersport verstuurt mogelijk nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen de loopgroep. Daarnaast worden in appgroep met verzameldee telefoonnummers berichten verstuurd om evenementen aan te kondigen zoals de 1/8 triatlon,bike-run-bike, trainingen in plantsoen, Norg, et cetera. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail/app intrekken door de afmeldlink in de e-mail/app te gebruiken of door te antwoorden op de e-mail/app.  
1.4. Foto’s en video’s:  Gedurende wedstrijden, toernooien, trainingen en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van Petersport of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar pjpettinga@hotmail.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video.  
Petersort heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat Petersport hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met pjpettinga@hotmail.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Petersport zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Petersport geen verantwoordelijkheid, tenzij door Petersport zelf geplaatst.  
1.5. Recht van verzet:  Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar pjpettinga@hotmail.com met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.  Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via pjpettinga@hotmail.com.
1.6. Gebruik van persoonsgegevens door derden: Petersport laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.  
1.7. Social media  Petersport gaat graag, via het web en (eigen) socialmediakanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. 
Petersport volgt actief hiervoor het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant Petersport zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Petersport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Petersport(persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. Petersport is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen pjpettinga@hotmail.com
1.8. Communicatiemiddelen: gebruikt door deelnemers.  Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Petersport, kan de desbetreffende deelnemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop Petersport geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De deelnemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een deelnemer die andere deelnemers in een groepsapp toevoegt, om gezamenlijk iets te ondernemen.  
1.9. Websites van Petersport en andere websites  Op de websites van Petersport tref je een aantal links aan naar andere websites. Petersport draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.

2.

2.1. Vragen: Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Petersport, onderwerp Privacy, via e-mail:  pjpettinga@hotmail.com
2.2. Meldpunt kwetsbaarheden:  Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via pjpettinga@hotmail.com. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.  
2.3. Wijzigingen privacybeleid: Petersport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien Petersport een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Petersport de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.  
2.4. Verantwoording: Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is Petersport verantwoordelijk.

Kleding verzamelen

SPORTKLEDING:

Een collega van mij doet een oproep voor kleding voor Ethiopië.

We zoeken (sport)kleding voor het goede doel. Weer een mooi moment om de kledingkast weer eens uit te spitten.

Dus mocht je nog ergens shirtjes, broekjes of wat dan ook hebben liggen die je toch niet gebruikt, geef het voor 3 juli af, dan zorg ik dat het bij mijn collega komt.

 

Zij zorgt dat het op de juiste plaats, bij de juiste mensen komt.

http://www.52druppels.nl/het-goede-doel/

 

Peter

Pagina's